Η συμβουλευτική γονέων και κηδεμόνων στοχεύει στη στήριξή του γονέα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που ανακύπτουν σε σχέση με το παιδί του και μπορεί να επηρεάσουν την αρμονία που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, αλλά και τις σχέσεις που υπάρχουν και αναπτύσσονται μέσα σε αυτή. Δηλαδή, να στηρίζει το παιδί του κατά την πάροδο των χρόνων, χωρίς να διαταράσσονται οι σχέσεις τους.