Η Συμβουλευτική Ζεύγους έρχεται να βοηθήσει τα ζευγάρια στα οποία υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας. Αντιπαραθέσεις οι οποίες είναι συχνές. Καθώς και συναισθήματα το οποία σχετίζονται με απογοήτευση ή/και θυμό.

Στην συγκεκριμένη θεραπεία η αποδοχή τις διαφορετικότητας, σε ότι αφορά την ψυχολογική κληρονομιά, ανάμεσα στα δύο μέλη, θεωρείται σημαντική ως προς την κατανόηση τους.

Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο έχει μεγαλώσει αλλά και έχει βιώσει συγκεκριμένες καταστάσεις, μεταφέρεται ως συμπεριφορά στην μετέπειτα σχέση του.

Η διαφορετικότητα των χαρακτήρων αλλά και οι ανάγκες και οι επιθυμίες που έχουν τα άτομα μέσα στην σχέση, σε συνάρτηση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της καθημερινότητας και τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε διάφορες φάσεις τις ζωής, μπορεί να δημιουργήσουν θέματα σε ένα ζευγάρι που σχετίζονται με την εγγύτητα σε συναισθηματικό επίπεδο, την έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης, την ματαίωση αλλά και την ανασφάλεια.

Μέσα από την Συμβουλευτική Ζεύγους θα έρθουν στην επιφάνεια προβλήματα. Τα οποία εμποδίζουν τους εμπλεκόμενους να χαρούν τη σχέση τους. Να δουν τις δυναμικές που ξεπηδούν, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το πως αυτή εξελίσσεται.

Ταυτόχρονα, θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους. Αλλά και να βρουν τρόπους ώστε να απολαύσουν την κοινή ζωή τους.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Οικογενειακή Θεραπεία