Η σημερινή παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στρέφει την προσοχή μας σε μια ακόμα ανοιχτή πληγή για την ανθρωπότητα. Περίπου 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο παγκοσμίως από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Η σκέψη μας είναι με τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στην παρούσα κρίση. Ιδίως με τις γυναίκες, στις οποίες στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ο αγώνας κατά της πανδημίας, αφού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των εργαζομένων στoν τομέα της υγείας.

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τα εργοστάσια και ορυχεία του 19ου αιώνα μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα «έξυπνα εργοστάσια» των καινοτόμων τεχνολογιών της σημερινής εποχής, το αίτημα για εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας διαρκώς επιστρέφει. Καθώς οι κοινωνίες βαίνουν σε εποχή ριζικών αλλαγών, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και κύριο μέλημα μίας κοινωνικά δίκαιης πολιτείας, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Φέτος, η παγκόσμια αυτή ημέρα εστιάζει, σε διεθνές επίπεδο, στην πρόληψη και αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού στους εργασιακούς χώρους, με στόχο την προστασία της ζωής των εργαζομένων και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων.

Η πανδημία επαναδιαβεβαιώνει ότι «αξιοπρεπής εργασία είναι η ασφαλής εργασία», μία από τις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες το 2015, στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθέτησε την «Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Καρδιά αυτής της παρακαταθήκης είναι η ηθική της ευθύνης, η υποχρέωση να θωρακίσουμε τους χώρους εργασίας, ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με τον τρόπο αυτό το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Εν μέσω σημαντικών εξελίξεων που αλλάζουν ριζικά τη φύση και την οργάνωση της εργασίας, όπως η τεχνολογική πρόοδος και οι δημογραφικές μεταβολές, προσδοκούμε ότι οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και την προστασία των πλέον ευάλωτων από αυτούς θα ενταθούν. H εμπέδωση κουλτούρας πρόληψης, η ατομική ευθύνη και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, καθώς και η διαρκής επαγρύπνηση των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας, αποτελούν παράγοντες που θα συντελέσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά. Ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας

Πηγή:  Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας