Στην ομαδική θεραπεία συνήθως συμμετέχουν 4 έως 10 άτομα και ο συντονισμός γίνεται από τον θεραπευτή. Τα ερεθίσματα που δέχεται το κάθε άτομο όντας μέλος μιας ομάδας είναι περισσότερα και οι επεξεργασίες που γίνονται μέσα του αλλά και αυτές που καλείται να κάνει μαζί με τους άλλους θα χρησιμεύσουν στην αντιμετώπιση κι επίλυση καίριων ζητημάτων και προβληματισμών του.

Σημαντικό κομμάτι της θεραπείας είναι και η κοινωνικοποίηση που λαμβάνουν τα μέλη μέσα από τη διαδικασία αυτή.