Η οικογενειακή θεραπεία αφορά την οικογένεια ως μια κοινωνική ομάδα η οποία έχει μια συγκεκριμένη σύνθεση, δομή και κανόνες. Τα μέλη της αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, πράγμα το οποίο δημιουργεί δυναμικές.

Το κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να εμφανίσει συμπεριφορές οι οποίες είναι αποτέλεσμα ή/και να εξαρτάται από την συμπεριφορά που έχουν τα υπόλοιπα μέλη. Κατανοούμε λοιπόν την σημαντικότητα του ατόμου σε σχέση με την λειτουργεία του όλου συστήματος.

Η βοήθεια που μπορεί να αναζητήσει μια οικογένεια μέσα από μια οικογενειακή θεραπεία αφορά θέματα όπως δύσκολες σχέσεις μεταξύ των μελών, προβλήματα που σχετίζονται με την συμπεριφορά ενός μέλους της οικογένειας, μεταβατικά στάδια, όπως ο ερχομός ενός καινούργιου μέλους, η απώλεια, η εφηβεία κτλ.

Το διαζύγιο καθώς και η απώλεια εργασίας είναι και αυτά παράγοντες οι οποίοι μεταβάλουν τις ισορροπίες και δημιουργούν τριγμούς στο κοινωνικό σύστημα της εν λόγω οικογένειας.

Μέσα από αυτού του τύπου θεραπείας, η οικογένεια μαθαίνει να διαχειρίζεται και να προσαρμόζεται σε συνθήκες και καταστάσεις που είναι καινούργιες για αυτήν, αλλά και να βελτιώσει τόσο τις σχέσεις των ατόμων που την απαρτίζουν όσο και να καλυτερεύσει την επικοινωνία μεταξύ τους ώστε να υπάρχει αποτροπή σε τυχόν μελλοντικά προβληματικές συμπεριφορές.

Tip: Ενημερωθείτε για την Συμβουλευτική Ζεύγους!