Στην ατομική συνεδρία ένα άτομο (ενήλικας ή ανήλικος) έχει τη δυνατότητα να δουλέψει θέματα που τον δυσκολεύουν. Ο κάθε θεραπευόμενος έχει τους προσωπικούς του στόχους και τους δικούς του ρυθμούς πορείας κι επεξεργασίας ώστε να επέλθει η αλλαγή που επιθυμεί.

Διάρκεια & Συχνότητα Συναντήσεων: Η ψυχοθεραπεία τυπικά έχει τακτικές συνεδρίες διάρκειας 45-50 λεπτών. Η διάρκεια και η συχνότητα ποικίλουν κι αυτό εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος και των αναγκών του κάθε ατόμου. Καλό είναι να δοθεί χρόνος επεξεργασίας και αφομοίωσης της κάθε προσπάθειας και αλλαγής.

Εχεμύθεια: Η εχεμύθεια από την πλευρά του θεραπευτή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Διακοπή / Ολοκλήρωση: Ο θεραπευόμενος έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη θεραπεία οποιαδήποτε στιγμή. Καλό για εκείνον θα είναι αυτό να γίνει ομαλά και προοδευτικά.